“Nas” surəsi - audio

(Məkkədə nazil olmuşdur, altı ayədir)

Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə

1. (Ya Peyğəmbər!) De: «Pənah aparıram insanların Rəbbinə (yaradılış mərhələsinin əvvəlindən tərbiyə mərhələsinin sonuna qədər onları tərbiyə edənə).

2. İnsanların hökmdarına və (mütləq) hakiminə.

3. İnsanların (həqiqi) məbuduna.

4. Gizlincə vəsvəsə edənin, o irəli – geri çəkilənin şərindən.

5. O, (şeytanın şərindən) ki, insanların ürəklərinə vəsvəsə salır,

6. İstər cinlərdən olsun, istərsə də insanlardan».