Ayətullah Xamenei: Şükr etmək nemətin çoxalmasına səbəb olur

-- Şükr etməyin özü bir nemətdir.

Ali Rəhbər Ayətullah Xamenei: Şükr etməyin özü bir nemətdir.
 
Şükr etdiyiniz zaman, bu şükr zikrə səbəb olur və Allaha tərəf yönəlirsiniz. Şükr etməyin özü insanı Zakir (zikr edən) edir.
 
Şükr etmək bizə səbr etməyi öyrədir. Sükr etməyin xüsusiyyətlərindən biri səbr və dözümlü olmağı əldə etməkdir.
Duada oxuyuruq: "Allahummə inni əsəlukə səbrəşşakirinə ləkə" - İlahi Səndən, Sənə şükr edənlərin səbrini diləyirəm.
 
Siz şükr etdiyiniz zaman neməti tanıyırsınız və həqiqətini  anlayırsınız (dərk edirsiniz). Allahın sizin ixtiyarınızda qoyduğu imkanları yada salıb və ümidvar olursunuz. Bu ümid sizin muqavimətinizi çoxaldır. Buna görə də şükr etməyin tələbi səbrdir.
 
 Şükrün nailiyyətlərindən biri də çətin meydanlarda dözüm və dayanıqlı olmaq qüdrətidir. Şükrün xüsusiyyətlərindən biri də təkəbbürlü olmamaqdır.
 
Həmçinin, Allah-Təala nemətin çoxalmasının vədəsini vermişdir - "ləəzidənnəkum" . Allahın vədəsi doğrudur və açıq-aydın mexanizmə sahibdir.
 
Mənbə: https://t.me/khamenei_ir