Cəmadiül-əvvəl ayı üçün əlamətdar İslami günlər

Maide.Az  Cəmadiül-əvvəl  ayı üçün əlamətdar İslami günləri təqdim edir:
 
20 Dekabr -  5  Cəmadiül - əvvəl – Həzrət Zeynəbin (s) mövludu
 
25 Dekabr -  10 Cəmadiül -əvvəl – Cəməl döyüşü
 
28 Dekabr - 13 Cəmadiül- əvvəl – Həzrət Fatimeyi –Zəhranın (s) şəhadəti (bir rəvayətə görə)
 
1 Yanvar - 17 Cəmadiül- əvvəl –  Miladi təqvimi ilə yeni ilin başlanması 
 
11 Yanvar / 27 Cəmadiül-əvvəl - Peyğəmbərin (s) babası Əbdülmüttəlibin vəfatı