Gündəlik hökmlər: Quranın vacib səcdəsi

Maide.Az "Leader.ir" saytına istinadən  Ayətullah əl-Üzma Seyyid Əli Xameneinin   Quranın vacib səcdəsi  haqqında sualına cavabını  təqdim edir: 
 
SUAL: Quranın vacib səcdəsində səcdənin hökmlərinə riayət etmək vacibdirmi?
 
CAVAB: Quranın vacib səcdəsində namazda səcdə edilməsi səhih olan şeylərə səcdə edilməlidir. Amma namazın səcdəsinin başqa şərtləri, məsələn, üzüqibləyə olmaq, dəstəmazlı halda olmaq və bu kimi şərtlərə riayət etmək lazım deyil.
Həmçinin Quranın vacib səcdələrində zikr demk vacib deyil, müstəhəbdir və yaxşı olar ki, bu zikr deyilsin: "Lə iləhə illəllahu həqqən həqqa. Lə iləhə illəllahu imanən və təsdiqa. Lə iləhə illəllahu ubudiyyətən və riqqa. Səcədtu ləkə ya Rəbbi təəbbudən  və riqqa, lə mustənkifən və lə mustəkbira, bəl ənə əbdun zəlilun zəifun xaifun mustəcir.