'Quranda islami təfəkkür tezisi' kitabı - 25-ci məclis (AUDİO)

25-cü məclis: VİLAYƏT CƏNNƏTİ