Quran kimləri lal,iş yaratmaz və sahibinə yük olan adlandırdı? - 19