Quran misalları - Təyyibə (Pak) və Xəbisə (napak-çirkli) sözlərin misalı - 17