Rəbiül-əvvəl ayı üçün əlamətdar islami günlər

-- Əhli-Beytin (ə) sevinc günləri sizə mübarək olsun!

Maide.Az Rəbiül-əvvəl  ayı üçün əlamətdar islami günləri təqdim edir:

 

20 noyabr – 1 Rəbiül-əvvəl 

“Leylətul-məbit hadisəsi”  - İslam Peyğəmbərinin (s) Məkkədən  Mədinəyə hicrəti

22 noyabr – 3 Rəbiül-əvvəl

Kəbənin Müaviyyə oğlu Yezid tərəfindən yandırılması

24 noyabr – 5 Rəbiül-əvvəl

İmam Hüseynin (ə) qızı xanım Səkinənin  (s.ə) vəfatı

27 noyabr – 8 Rəbiül-əvvəl

İmam Həsən Əskərinin (ə) şəhadəti

28 noyabr – 9 Rəbiül-əvvəl

On ikinci imamımız  həzrət Sahibəz-Zamanın (ə.c) imamətinin başlanğıc günü

29 noyabr - 10  Rəbiül-əvvəl

İslam Peyğəmbərinin (s) xanım Xədicə ilə evliliyi

1 dekabr – 12 Rəbiül-əvvəl

İslam Peyğəmbərinin (s) mövludu (əhli-sünnə mənbələrinə əsasən) – Vəhdət həftəsinin başlaması

4 dekabr - 15 Rəbiül-əvvəl

İslamın ilk məscidi olan Qoba məscidi tikilib

6 dekabr – 17 Rəbiül-əvvəl

İslam Peyğəmbərinin (s) mövludu (şiə mənbələrinə əsasən)

6 dekabr – 17 Rəbiül-əvvəl

İmam Sadiq (ə) mövludu

7 dekabr – 18 Rəbiül-əvvəl

Mədinədə  Məscidun-Nəbiyy tikilib