Sentyabr ayı üçün əlamətdar İslami günlər

9 sentyabr - 25 zil-qədə - Həzrət İbrahim (ə) və Həzrət İsanın (ə) mövludu

14 sentyabr - 30 zil-qədə - İmam Məhəmməd Təqinin (ə) şəhadəti

15 sentyabr - 1 zil-hiccə - İmam Əli (ə) və Həzrəti Fatimeyi Zəhranın (s.ə) izdivacı

19 sentyabr - 5 zil-hiccə - Həzrət Əbuzər Qəffarinin vəfatı

21 sentyabr - 7 zil-hiccə - İmam Məhəmməd Baqirin (ə) şəhadəti

22 sentyabr - 8 zil-hiccə - İmam Hüseynin (ə) Məkkədən Kərbəlaya yolda düşdüyü gün

23 sentyabr - 9 zil-hiccə - Həzrət Müslüm ibn Əqlin (ə) şəhadəti

23 sentyabr - 9 zil-hiccə - Ərəfə günü

24 sentyabr - 10 zil-hiccə - Qurban bayramı

29 sentyabr - 15 zil-hiccə - İmam Əliyyən Nəqinin (ə) mövludu