Uşaqların namaz qılmağa həvəsləndirilməsi üçün bir neçə yol vardır

Uşaqların namaz qılmağa həvəsləndirilməsi üçün bir neçə yol vardır:
 
1. Valideynin evdə namaza böyük əhəmiyyət verməsi, namazı əvvəl vaxtda qılmaq, pakizə paltarla namaz qılmaq və s.
 
2. O zaman ki, uşaq elə yaşa çatsa ki, başqalarının namaz qılmağına mane olmaz, onu məscidə aparın.
 
3. Namazın faydalarını və təsirini uşaqlarınıza danışın. Məsələn, deyə bilərsiniz ki, namaz Allahın məhəbbət və dostluğunu insana bəxş edir. Ruha rahatlıq verir. Çünki, namazla Allahı yada salırsan və Allahı yada salmaq ürəkləri aram edər.
 
4. Uşaqlara mömin namazqılanları nümunə göstərmək olar, Quran qariləri və hafizləri kimi
 
5. Uşağın arzuladıqları şeyləri həyata keçirtmək, uşağı bir növ həvəsləndirmək.
 
6. Uşaqların namaz qılan yaşıdları ilə dost olması.
 
7. Uşaqları tərbiyə edən zaman valideyn gərək onlarla dost olsun, onlarla məhəbbətlə rəftar etsin. Elə etmək lazımdır ki, onlar valideynlərini və evdə olanları onun xeyrini istəyən insanlar kimi qəbul etsin və o zaman ki, onlara deyiləcək ki, namaz qıl, bu zaman yaxşı işə dəvət olunduqlarını qəbul etsinlər. (sibtayn) /