10. Mütəvəssilin münacatı (Təvəssül edənlərin münacatı)