2016-ci ilin oktyabr ayı üçün əlamətdar İslami günlər

3 oktyabr - 1 Məhərrəm - İslam təqviminin başlanğıcı
4 oktyabr – 2 Məhərrəm -  İmam Hüseynin (ə) Kərbəlaya çatdığı gün.
5 oktyabr – 3 Məhərrəm -  Ömər ibn Sədin qoşunu Kufədən Kərbəlaya çatıb.
9 oktyabr – 7 Məhərrəm -  Yezidin ordusu Kərbəlada Əhli-Beytin suyunu kəsdi.
11 oktyabr – 9 Məhərrəm -  Tasua günü. 
12 oktyabr – 10 Məhərrəm -  Aşura günü. İmam Hüseynin (ə), Həzrət Əbəlfəzl Abbasın (ə)  və silahdaşlarının şəhadəti.
13 oktyabr – 11 Məhərrəm -  İmam Hüseynin (ə) ailəsi əsir kimi Kufəyə aparılır.
14 oktyabr – 12 Məhərrəm -  İmam Hüseynin (ə) ailəsi Kufəyə çatır.
14 oktyabr – 12 Məhərrəm -  İmam Zeynəlabidinin (ə) şəhadəti.
15 oktyabr – 13 Məhərrəm -  Kərbəla şəhidlərinin dəfni.
21 oktyabr  – 19 Məhərrəm -  Əhli-Beytin (ə) Kufədən Dəməşqə yola düşməsi