7. Mutinillah münacatı (Allaha itəaət edənlərin münacatı)