“Məsəd” surəsi - audio

(Məkkədə nazil olmuşdur, beş ayədir)

Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə.

1. Əbu Ləhəbin hər iki əli kəsilsin, ziyana uğrasın və ölüm olsun ona!

2. Əsla onun nə mal-dövləti, nə də əldə etdikləri (Allahın əzabını zərrə qədər də ) ondan uzaqlaşdıra bilməz.

3. O, tezliklə alovlu (şöləli) oda girəcək və orada yanacaqdır.

4. Və onun odun daşıyan zövcəsi də (Cəhənnəm oduna girəcəkdir).

5. Onun boynunda xurma lifindən hörülmüş ip olacaqdır. (O, Peyğəmbərin yolunun üstünə iplə tikanlı çöplər daşıdığına və Peyğəmbərin əleyhinə söz gəzdirdiyinə görə Cəhənnəmdə də əməllərin eynilə təcəssüm olaraq «Zəqqum» ağacının odunlarını odlu zəncirlərlə daşıyacaqdır).