“İxlas” surəsi - audio

(Məkkədə nazil olmuşdur, dörd ayədir)

Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə.

1. (Ya Peyğəmbər!) De: «Həqiqətən, Allah birdir.

2. Allah böyükdür, hacətlər qibləsidir, elə bir zatdır ki, həqiqəti bəsitdir – mürəkkəb deyildir və ehtiyacsızdır.

3. Nə bir kəsi doğmuş və nə bir kəsdən doğulmuşdur (Onun ata və oğul olması mümkün deyil).

4. Və heç bir zaman bir kəs (tanrılıqda, xaliqiyyətdə, rübubiyyətdə, ibadətdə və itaətdə) Ona tay olmamışdır».