Cəmadiül-əvvəl ayı üçün əlamətdar İslami günlər

-- 2 Cəmadiül-əvvəl – Qanlı 20 yanvar - Ümumxalq hüzn günü

20 Yanvar – 2 Cəmadiül-əvvəl – Qanlı 20 yanvar  - Ümumxalq hüzn günü

23 Yanvar -  5 Cəmadiül - əvvəl – Həzrət Zeynəbin (s) mövludu

28 Yanvar -  10 Cəmadiül -əvvəl – Cəməl döyüşü

31 Yanvar - 13 Cəmadiül- əvvəl – Həzrət Fatimeyi –Zəhranın (s) şəhadəti (bir rəvayətə görə)

11 Fevral - 24 Cəmadiül-əvvəl - İslam İnqilabının qələbəsi