‘Əminullah’ ziyarətnaməsi (tərcümə və oxunuşu ilə) - AUDİO

‘Əminullah’ ziyarətnaməsi (tərcümə və oxunuşu ilə) - AUDİO

 “Əminullah” ziyarətnaməsi məşhur bir ziyarətnamədir və son həddə etibarlıdır. Demək olar ki, bütün dua kitablarında qeyd olunmuşdur. Əllamə Məclisi yazır: Bu ziyarətnamə, mətn və sənəd baxımınadn ən mötəbər ziyarətnamədir və onun bütün müqəddəs məkanlarda oxunulması tövsiyə olunu. Cabir İmam Baqirdən (ə) nəql edir ki, İmam Zeynəlabidin (ə) Əmirəlmöminin Əlinin (ə) ziyarətinə gəldikdə, Həzrətin qəbrinin kənarında dayanıb ağlaya-ağlaya belə dedi:

السَّلامُ عَلَيْكَ يَا أَمِينَ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ وَ حُجَّتَهُ عَلَى عِبَادِهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَشْهَدُ أَنَّكَ جَاهَدْتَ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَ عَمِلْتَ بِكِتَابِهِ وَ اتَّبَعْتَ سُنَنَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَتَّى دَعَاكَ اللَّهُ إِلَى جِوَارِهِ فَقَبَضَكَ إِلَيْهِ بِاخْتِيَارِهِ وَ أَلْزَمَ أَعْدَاءَكَ الْحُجَّةَ مَعَ مَا لَكَ مِنَ الْحُجَجِ الْبَالِغَةِ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ اللَّهُمَّ فَاجْعَلْ نَفْسِي مُطْمَئِنَّةً بِقَدَرِكَ رَاضِيَةً بِقَضَائِكَ مُولَعَةً بِذِكْرِكَ وَ دُعَائِكَ مُحِبَّةً لِصَفْوَةِ أَوْلِيَائِكَ مَحْبُوبَةً فِي أَرْضِكَ وَ سَمَائِكَ صَابِرَةً عَلَى نُزُولِ بَلائِكَ شَاكِرَةً لِفَوَاضِلِ نَعْمَائِكَ ذَاكِرَةً لِسَوَابِغِ آلائِكَ‏ مُشْتَاقَةً إِلَى فَرْحَةِ لِقَائِكَ مُتَزَوِّدَةً التَّقْوَى لِيَوْمِ جَزَائِكَ مُسْتَنَّةً بِسُنَنِ أَوْلِيَائِكَ مُفَارِقَةً لِأَخْلاقِ أَعْدَائِكَ مَشْغُولَةً عَنِ الدُّنْيَا بِحَمْدِكَ وَ ثَنَائِكَ

Oxunuşu:

Əssəlamu ələykə ya əmi­nəl­lahi fi ərzihi və huccə­təhu əla ibadih, əssəlamu ələykə ya əmirəl mu`minin, əşhədu ənnəkə cahədtə fil­lahi həqqə cihadih, və əmiltə bikitabihi vəttə­bə`tə sunənə nəbiyyih, səl­ləl­lahu ələyhi və alih, hətta dəakəllahu ila civa­ri­hi fəqəbəzəkə iləyhi bix­tiyarih, və əlzəmə ə`daəkəl huccətə məə ma ləkə minəl hucəcil baliğəti əla cəmii xəlqih, Əllahummə fəc`əl nəfsi mutməinnətən biqədə­rikə raziyətən biqəzaik, mu­ləətən bizikrikə və duaik, muhibbətən lisəfvəti əvli­yaikə məhbubətən fi ərzikə və səmaik, sabirətən əla nuzuli bəlaik, şakirətən lifəvazili nə`maikə zaki­rə­tən lisəvabiği alaik, muş­taqətən ila fərhəti li­qaik, mutəzəv­vidətənit­təqva liyəvmi cəzaik, mus­tənnətən bisunəni əvliyaikə mufari­qətən liəxlaqi ə`daik, məş­ğulətən ənid dunya bihəm­dikə və sənaik.

Tərcüməsi:

Salam olsun sənə, ey Allahın yer üzündə əmanətdarı və bəndələrinə höccəti! Salam olsun sənə, ey Əmirəlmöminin! Şəhadət verirəm ki, həqiqətən, sən Allah yolunda layiqincə mübarizə apardın, Allahın kitabına əməl və Peyğəmbərinin (Allahın salamı olsun ona) sünnəsinə itaət etdin. Nəhayət, Allah səni Öz yanına dəvət edib, Öz iradəsi ilə ruhunu əbədiyyətə qovuşdurdu. Sənin şəhadətinlə Allah tərəfindən düşmənlərinə höccət tamamlandı. Baxmayaraq ki, Sənin Öz vücudunda bütün məxluqat üçün yetərincə sübutlar var idi. İlahi, nəfsimi Öz təqdirinə arxayın, qəza-qədərinə razı, Öz zikr və duana həris, dostlarının seçdiklərinə məhəbbət bəsləyən, yerdə və göydə sevimli, bəlaların nazil olduqda səbirli, nemətlərinin artımında şükür edən, bol nemətlərini xatırlayan, Sənin görüşünə müştaq, cəza günü üçün təqva toplayan, dostlarının ənənələrinə tabe, düşmənlərinin əxlaqından uzaqlaşan və Öz sitayişinlə dünyadan üz çevirən qərar ver!

Sonra İmam Zeynəlabidin (ə) üzünün bir tərəfini mübarək qəbrin üstənə qoyub dedi:

اللَّهُمَّ اِنَّ قُلُوبَ الْمُخْبِتِينَ إِلَيْكَ وَالِهَةٌ وَ سُبُلَ الرَّاغِبِينَ إِلَيْكَ شَارِعَةٌ وَ أَعْلامَ الْقَاصِدِينَ إِلَيْكَ وَاضِحَةٌ وَ أَفْئِدَةَ الْعَارِفِينَ مِنْكَ فَازِعَةٌ وَ أَصْوَاتَ الدَّاعِينَ إِلَيْكَ صَاعِدَةٌ وَ أَبْوَابَ الْإِجَابَةِ لَهُمْ مُفَتَّحَةٌ وَ دَعْوَةَ مَنْ نَاجَاكَ مُسْتَجَابَةٌ وَ تَوْبَةَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْكَ مَقْبُولَةٌ وَ عَبْرَةَ مَنْ بَكَى مِنْ خَوْفِكَ مَرْحُومَةٌ وَ الْإِغَاثَةَ لِمَنِ اسْتَغَاثَ بِكَ مَوْجُودَةٌ [مَبْذُولَةٌ] وَ الْإِعَانَةَ لِمَنِ اسْتَعَانَ بِكَ مَبْذُولَةٌ [مَوْجُودَةٌ] وَ عِدَاتِكَ لِعِبَادِكَ مُنْجَزَةٌ وَ زَلَلَ مَنِ اسْتَقَالَكَ مُقَالَةٌ وَ أَعْمَالَ الْعَامِلِينَ لَدَيْكَ مَحْفُوظَةٌ وَ أَرْزَاقَكَ إِلَى الْخَلائِقِ مِنْ لَدُنْكَ نَازِلَةٌ وَ عَوَائِدَ الْمَزِيدِ إِلَيْهِمْ وَاصِلَةٌ وَ ذُنُوبَ الْمُسْتَغْفِرِينَ مَغْفُورَةٌ وَ حَوَائِجَ خَلْقِكَ عِنْدَكَ مَقْضِيَّةٌ وَ جَوَائِزَ السَّائِلِينَ عِنْدَكَ مُوَفَّرَةٌ وَ عَوَائِدَ الْمَزِيدِ مُتَوَاتِرَةٌ وَ مَوَائِدَ الْمُسْتَطْعِمِينَ مُعَدَّةٌ وَ مَنَاهِلَ الظِّمَاءِ [لَدَيْكَ‏] مُتْرَعَةٌ اللَّهُمَّ فَاسْتَجِبْ دُعَائِي وَ اقْبَلْ ثَنَائِي وَ اجْمَعْ بَيْنِي وَ بَيْنَ أَوْلِيَائِي بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ اِنَّكَ وَلِيُّ نَعْمَائِي وَ مُنْتَهَى مُنَايَ وَ غَايَةُ رَجَائِي فِي مُنْقَلَبِي وَ مَثْوَايَ

Oxunuşu:

Əllahummə innə qulubəl muxbitinə iləykə valihəh, və subulər rağibinə iləykə şariəh, və ə`laməl qasidinə iləykə vazihəh, və əf`idətəl arifinə minkə faziəh, və əsvatəd dainə iləykə sai­dəh, və əbvabəl icabəti ləhum mufəttəhəh, və də`vətə mən nacakə mustə­cabəh, və təv­bə­tə mən ənabə iləykə məqbu­ləh, və əbrətə mən bəka min xəvfikə mərhu­məh, vəl iğa­sətə limənistəğasə bikə məv­­cudəh (məbzuləh), vəl i`anətə limənistəanə bikə məb­zuləh (məvcudəh), və ida­tikə liibadikə muncəzətun və zələlə mənistəqaləkə mu­qa­ləh, və ə`maləl amilinə lədəykə məhfuzətun və ərza­qəkə iləl xəlaiqi min lə­dunkə naziləh, və əvaidəl məzidi iləyhim vasiləh, və zunubəl mustəğfirinə məğ­fu­rəh, və həvaicə xəlqikə indəkə məqziyyəh, və cəvaizəs sailinə indəkə muvəffərəh, və əvaidəl məzidi mutəvati­rəh, və məvaidəl mustət`­i­mi­nə muəd­dəh, və mənahiləz zimai (lə­dəykə) mutrəəh, Əllahummə fəstəcib duai, vəqbəl sənai vəcmə` bəyni və bəynə əvliyai, bihəqqi Mu­həm­mədin və Əliyyin və Fa­ti­mətə vəl Həsəni vəl Hu­səyn, innəkə vəliyyu nə`mai və muntəha munay, və ğayətu rəcai fi munqələbi və məs­vay.

Tərcüməsi:

İlahi, həqiqətən, Sənin dərgahında diz çökənlərin ürəkləri Sənə valeh və Səni istəyənlərin nişanəsi aydındır. Ariflərin qəlbi Səndən qorxur, dua edənlərin səsi Sənə tərəf ucalıb, qəbul qapıları üzlərinə açıqdır, Səninlə münacat edənin duası və Sənin dərgahına üz tutanın tövbəsi məqbuldur. Sənin xofundan ağlayan gözlərə rəhm olunmuşdur, Səndən kömək istəyənə köməyin vardır, Səni imdada çağıran üçün imdad etməyin əvəzsizdir, bəndələrinə verdiyin vədlərin yerinə yetməsi labüddür. Ayağı büdrəmiş kimsə Səndən üzr istədikdə üzrlü hesab olunur, əməl edənlərin əməli Sənin dərgahında qorunur, varlıqlar üçün ruzilərin Sənin dərgahından nazil olur və bir çox bəhrələr onlar üçün ardıcıldır. Günahlarının bağışlanmasını istəyənlərin günahı bağışlanmış, bəndələrinin hacətləri Sənin yanında rəva olunmuş və Səndən istəyənlərin hədiyyəsi Sənin dərgahında boldur. Bir çox bəhrələr onlara yetişir, Sənin ehsan süfrən təam istəyənlər üçün hazır və susuzlar üçün Sənin yanında su hovuzları doludur. Elə isə, ilahi, mənim duamı və tərifimi qəbul et, Muhəmməd, Əli, Fatimə, Həsən və Hüseynin xatirinə məni sevdiyim kəslərlə (övliyalarla) bir yerə topla, çünki dönüş yeri (dünya) və axirət aləmində Sənsən mənim nemətlərimin sahibi, arzularımın nəhayəti və ümidimin sonu!

“Kamiluz-ziyarət” kitabında bu ziyarətdən sonra bu ibarələr qeyd olunur:

أَنْتَ إِلَهِي وَ سَيِّدِي وَ مَوْلايَ اغْفِرْ لِأَوْلِيَائِنَا وَ كُفَّ عَنَّا أَعْدَاءَنَا وَ اشْغَلْهُمْ عَنْ أَذَانَا وَ أَظْهِرْ كَلِمَةَ الْحَقِّ وَ اجْعَلْهَا الْعُلْيَا وَ أَدْحِضْ كَلِمَةَ الْبَاطِلِ وَ اجْعَلْهَا السُّفْلَى اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ

Oxunuşu:

Əntə ilahi və səyyidi və məvlay, iğfir liəvliyaina və kuffə ənna ə`daəna, vəş­ğəlhum ən əzana və əzhir kə­li­mətəl həqqi vəc`əlhəl ul­ya, və ədhiz kəlimətəl bati­li vəc`əlhəs sufla, innəkə əla kulli şəy`in qədir.

Tərcüməsi:

İlahi, Sənsən mənim məbudum və mövlam, bizim dostlarımızı bağışla, düşmənlərimizi bizdən uzaq et, bizə əziyyət verməmək üçün onları məşğul et, haqq sözü aşkar et və ucalt, batil sözü aradan qaldır və alçalt ki, həqiqətən də, Sən hər bir şeyə qadirsən!

İmam Baqir (ə) buyurmuşdur: “Bizim şiələrimizdən hər kəs Əmirəlmöminin Əlinin (ə), yaxud sair imamların qəbrinin yanında bu ziyarəti və duanı oxusa, sözsüz ki, Allah-Taala onu nurdan ibarət bir məktubda yuxarı qaldırar, Hz. Muhəmmədin (s) möhrünü ona vurar. O məktubu qoryub-saxlayarlar, nəhayət, Əhli-beytin Qaiminə (İmam Zamana (ə.c)) təhvil verərlər...”

Qeyd etmək lazımdır ki, bu ziyarətnamə, həm mütləq, həm “Qədir-Xum” bayramına məxsus, həm də bütün imamların müqəddəs qəbirlərinin yanında oxunan ziyarətnamlərdəndir. (“Məfatihul-cinan”, Şeyx Abbas Qummi, səh.818-821.)

Tərcümə edən: Rza Şükürlü

Maide.az – Maarif bölümü

 

 

Google+ WhatsApp ok.ru