KATEQORİYALAR : Dua və Münacat

`Əhd` duası - audio

`Əhd` duası - audio

Аllаh-tааlа bu duаnın hәr kәlmәsini охuyаn şәхsә min sаvаb yаzаr, min günаhını bаğışlаyаr

`Nüdbə` duası - audio

`Nüdbə` duası - audio

Bu duanı Fitir,Qurban və Qədir-Xum bayramlarında, həmçinin cümə günləri oxumaq müstəhəbbidir