KATEQORİYALAR : Dua və Münacat

Səmat duası

Səmat duası

Səmat duası məşhur dualardandır ki, Allahın ismi əzəm adlarına şamil və yüksək irfani maarifə malikdir

`Əhd` duası - audio

`Əhd` duası - audio

Аllаh-tааlа bu duаnın hәr kәlmәsini охuyаn şәхsә min sаvаb yаzаr, min günаhını bаğışlаyаr