BEHİŞTİN MADDİ-CİSMANİ NEMƏTLƏRİ

BEHİŞTİN MADDİ-CİSMANİ NEMƏTLƏRİ

İŞARƏ

Qurani-Kərim nöqteyi-nəzərindən məad həm cismani, həm də ruhani-mənəvi yönə malikdir. İnsan Qiyamət səhnəsində həm cisim, həm də ruhu ilə birgə hazır olacağından, təbii ki, hər iki yöndə ilahi nemət və bərəkətlərdən bəhrələnəcəkdir.

Behiştin bütün nemətlərini ruhani-mənəvi güman edənlər və Qurani-Kərimin cismani nemətlərdən bəhs edən ayələrinin kinayə dilinə aid olduğunu düşünənlər, həqiqətdə bundan qafildirlər ki, Behişt nemətlərinin ruhani-mənəvi nemətlərinə inhisarı cismani məadın inkarı deməkdir və bu da Quran ayələrinə açıq-aşkar ziddir.

Məlum olduğu kimi, “cisim” və “ruh” bir-birindən ayrılmaz iki həmzaddır. Bu dünyada bir-birindən ayrı təkamül yolunu keçə bilmədikləri kimi, o dünyada da ilahi nemətlərdən bir-birindən ayrı faydalana bilməzlər.

Bir sözlə, Behiştin ruhani-mənəvi nemətləri kimi, cismani nemətləri də fərqli, çeşidli və könüloxşayandır. Qurani-Kərimdə bu məsələ təkrar-təkrar vurğulanır ki, insanların diqqəti həmin nemətlərin mənşəyi olan xeyir əməllər, gözəl xüsusiyyətlər və fəzilətlərə yönəlsin. (Aydındır ki, əksəriyyət ruhani-mənəvi nemətlərdən daha çox cismani nemətlər haqqında düşünür.)

Bu işarə ilə Qurani-Kərim ayələrinə əsasən, Behiştin maddi-cismani nemətləri aşağıdakılardan ibadətdir:

1. Behişt bağları;

2. Ləzzətbəxş kölgələr;

3. Məskənlər və qəsrlər;

4. Xalçalar və taxtlar;

5. Yeməklər;

6. Pak şərablar;

7. Ləzzətbəxş şərablar;

8. Qablar və qədəhlər;

9. Libaslar və zinətlər;

10. Behişt yoldaşları (hurilər);

11. Xidmətçilər və saqilər;

12. Pişvazçılar (xüsusi xidmət);

13. Pişxidmətlik (xüsusi hazırlıq);

14. Təsəvvürə sığmayan nemətlər.

Qurani-Kərim ayələrində bu mövzulara ayrı-ayrılıqda rast gəlinir. Allahın iznilə sonrakı qeydlərimizdə onların hər birinə toxunacağıq. (“Didari-yar”, Ayətullah Məkarim Şirazi, səh. 86-87).

Tərcümə etdi: Rza Şükürlü (Maide.az)

 

Google+ WhatsApp ok.ru