VƏHHABİYYƏT İKİ YOL AYRICINDA

VƏHHABİYYƏT İKİ YOL AYRICINDA

«Vəhhabiyyət iki yol ayrıcında» kitabı görkəmli alim və tədqiqatçı şəxsiyyət olan Ayətullah Məkarim Şirazinin dəyərli əsərlərindən biridir. Müəllif bu əsərdə səy etmişdir ki, haqq-həqiqət aşkar olsun deyə, gözəl bəyanı və səlis qələmi ilə bu firqənin icad etdiyi şübhələrə cavab versin. Ümümdünya İslam Elmləri Akademiyasının tələbələrindən olan Məsum Əlizadə bu əsəri Azərbaycan dilinə tərcümə etmişdir. Ona və bu əsrin işıq üzü görməsində əllərindən gələn köməyi əsirgəmiyən bütün şəxslərə dərin minnətdarlığımızı bildirirk.

Google+ WhatsApp