Son xilaskar

Son xilaskar

Məhəmməd (s) ailəsinin Qaimi
Ey insanlar, agah olun! Hər kəs Adəmi və onun canişini Şeysi görmək istəyirsə, mən həmin Adəm və Şeysəm. Hər kəs Nuh peyğəmbəri və oğlu Samı görmək istəyirsə, mən Nuh və Samam. Hər kəs İbrahim və İsmayılı görmək istəyirsə, mən həmin İbrahim və İsmayılam. Hər kəs Musa və Yuşəyi görmək istəyirsə, mən Musa və Yuşəyəm. Hər kəs İsa və Şəm`unu görmək istəyirsə, mən İsa və Şəm`unam. Hər kəs Məhəmməd (s) və imam Əlini (ə) görmək istəyirsə, mən Məhəmməd və Əliyəm. Hər kəs İmam Həsən (ə) və Hüseyni (ə) görmək istəyirsə, mən Həsən və Hüseynəm. Hər kəs Hüseynin (ə) övladları olan imamları görmək istəyirsə, mən həmin imamlaram. Də`vətimi qəbul edin! Mən sizin xəbərdar olduğunuz və olmadığınız şeyləri sizə xəbər verirəm”.
 
(İmam Sadiqin (ə) rəvayətinə əsasən İmam Mehdi həzrətlərinin zühur edərkən, Kə`bə evinə söykənərək oxuduğu xütbədən)
 

Google+ WhatsApp