İslam Ədəbi -2

İslam Ədəbi -2

Islam dini həyatın bütün sahələrində olduğu kimi tə’lim və təhsil sahəsində də bə’zi qаydа-qanunlar müəyyən etmişdir. Onlardan bə’zisi müəllimin tədrisinə, bə’zisi şagirdin əxlaq və davranışına, bə’zisi də şagirdlə müəllimin qarşılıqlı münasibətinə aiddir.

Növbəti dərslərimizdə bu haqda ətraflı söhbət açacağıq. Lakin hər şeydən öncə diqqətinizi islamın elm sahiblərinə verdiyi qiymətə cəlb edirik.

Google+ WhatsApp