NAMAZIN SİRRİ

NAMAZIN SİRRİ

Namaz Allaha itaətin bir təzahürü olmaqla, Ona bəndəlik və ibadətin rəmzi sayılır. Yara¬danın bəndəsi olan, bu bəndəliyi hiss edən, bilən və buna inanan, Ona itaətkar olan və qarşısında alnını torpağa qoyaraq səcdə edən, Allaha dua edən insan yeganə yaradanını əzəmətlə və paklıqla anır.

Google+ WhatsApp