NAMAZ HAQQINDA 114 NÖQTƏ

NAMAZ HAQQINDA 114 NÖQTƏ

Namaz dinin təməlidir, ona görə də insanların xüsusi mövqeyə malik olmasıdır. Pak insan həyatı Allah dininin sayəsində o zaman həyata keçirilə biləcəkdir ki, insanlar Allahı unutmasınlar, şərr və fəsadla mübarizə aparsınlar, daxili və xarici şeytanlara boyun əyməsinlər.

Google+ WhatsApp