Şəri-dini suallara cavablar - SUAL 65

Şəri-dini suallara cavablar - SUAL 65

Səcdə zamanı alını möhürə qoyarkən başın tükü və yaxud baş örtüyü alınla möhür arasında fasilə salarsa, vəzifə nədir?

 Maide.Az 10 mərcəi-təqlidin fətvası əsasında hazırlanmış şəri-dini suallara cavabları əziz oxuculara təqdim edir: 
 
 
NAMAZIN HÖKMLƏRİ

SUAL 65: Səcdə zamanı alını möhürə qoyarkən başın tükü və yaxud baş örtüyü alınla möhür arasında fasilə salarsa, vəzifə nədir?

Bütün mərcəi-təqlidlərin rəyi: “Alını möhrün üzərindən götürmədən tük və yaxud örtük kənara çəkilməli, sonra səcdənin zikri deyilməlidir. Əlbəttə, əgər alın səcdədə lazımi miqdarda möhürə toxunubsa, tükü və yaxud örtüyü kənarlaşdırmağa ehtiyac qalmır.”

(“Tozihul-məsail”, mərcəi-təqlidlər, məsələ 1060.)

 

Xatırladaq ki, şəri-dini suallara cavablar gənclər və ali məktəb tələbləri tərəfindən irəli sürülüb, 10  mərcəi-təqlidin fətvası əsasında  hazırlanıb və əziz oxuculara təqdim olunur. Bu araşdırmanın tənzimlənməsində aşağıdakı nöqtələr diqqət mərkəzində saxlanılır:

1. Sualların cavabları mənbələrə əsaslanmışdır;
2. Sualların cavablarının dəqiqliyi ilə bağlı xatircəmlik əldə etmək üçün möhtərəm mərcəi-təqlidlərin dəftərxanalarının sual-cavab şöbəsi ilə də əlaqə saxlanılmışdır;
3. Sualların cavablarında imam Xomeyninin fətvası ilə yanaşı, aşağıda adıçəkilən mərcəi-təqlidlərin də fətvaları nəzərə alınmışdır:
–Ayətullah Seyid Əli Xamenei;
–Ayətullah Seyid Əli Hüseyni Sistani;
–Ayətullah Şeyx Hüseyn Vəhid Xorasani.
–Ayətullah Şeyx Hüseyn Nuri Həmədani;
–Ayətullah Şeyx Lütfullah Safi Qolpayiqani;
–Ayətullah Şeyx Məhəmmədtəqi Bəhcət;
–Ayətullah Şeyx Məhəmmədfazil Lənkərani ;
–Ayətullah Şeyx Mirzə Cavad Təbrizi;
–Ayətullah Şeyx Nasir Məkarim Şirazi;
 
Allah-Taaladan Əhli-beyt (ə) məktəbi və mədəniyyətinin genişlənməsində xidmət göstərən hər bir kəsə tövfiq diləyirik!
 
 

 

Google+ WhatsApp ok.ru